AstroShow 2017
Letnia Szkoła Mikroskopii Optycznej dla Młodych Badaczy
Wymiana - luneta nie wino, z wiekiem nie staje się lepsza...
rejestracja logowanie
Delta Optical
Podział
Zapraszamy do kontaktu na infolinię 801-011-337, z telefonów komórkowych (25) 786-05-20
W dniach 8.07-25.07.2017 salon Delta Optical w Gdańsku będzie nieczynny.
Podział

Regulamin konkursu "Astronomiczny Zestaw Marzeń"


Regulamin konkursu

„ASTRONOMICZNY ZESTAW MARZEŃ”


§1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „ASTRONOMICZNY ZESTAW MARZEŃ” zwany w dalszej części Konkursem organizowany jest na profilu Facebook Delta Optical Polska prowadzonym przez Delta Optical Sp. j. z siedzibą w Nowych Osinach przy ul. Pięknej 1 oraz profilu Facebook AstroFaza.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 grudnia 2016 roku i kończy się w dniu 15 stycznia 2017 roku o godzinie 00:00.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23 stycznia 2017 roku.
 4. Główną nagrodą w konkursie jest teleskop Sky-Watcher Dobson 8" Pyrex. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest zestaw Baader Planetarium - karuzela Q-Turret, 4 okulary Classic, Barlow i skrzynka. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest zestaw 4 okularów Baader classic oraz soczewka Barlowa.
 5. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.


§ 2 Zasady Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników spółki Delta Optical, członków ich rodzin a także pracowników Astrofazy wraz z członkami ich rodzin.
 2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) Zostawić na tablicy Delta Optical lub tablicy Astrofaza na Facebooku pod postem konkursowym wpis z utworzonym zestawem astronomicznym stworzonym na podstawie oferty zawartej na stronie deltaoptical.pl. Zgłoszenie można również wysłać na adres astronomia@deltaoptical.pl.

Zestaw tworzymy przez wybór teleskopu oraz dobranie akcesoriów. Swój wybór należy uzasadnić w kilku zdaniach. Do uczestnika należy również opisanie swojej astronomicznej pasji oraz dodanie informacji do czego chciałby wykorzystywać taki zestaw.

b) Zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować go.


§ 3 Postanowienia końcowe

 

 1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez spółkę Delta Optical, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97Dz. U. 133 Poz. 883).
 2. Nagrodę otrzyma osoba, które wzięła udział w konkursie, i spełni warunki określone w pkt 3. Par 2. Wybory Zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa wyłoniona przez spółkę Delta Optical.
 3. Ocena zestawu pod kątem oryginalności, inwencji twórczej, efektywności kosztowej i merytoryki zostanie przeprowadzona przez zespół astronomów Delta Optical.
 4. Opublikowanie danych Zwycięzcy nastąpi na stronie www.deltaoptical.pl, www.deltasky.pl oraz profilu Delta Optical Polska na Facebooku w dniu rozstrzygnięcia konkursu podanym w §1
 5. O terminie i warunkach wysyłki nagród Zwycięzca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości przesłanej przez portal Facebook. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie w odpowiedzi pełnych i prawdziwych danych osobowych (Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, telefon kontaktowy), na które zostanie wysłana nagroda.
 6. Nagroda zostanie wysłana firmą kurierską, na podane przez Zwycięzcę adres.
 7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu, nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi wyłonionemu w dodatkowym wyborze.
 8. Poprzez brak możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą rozumie się brak odpowiedzi przez 7 dni na wysłaną wiadomość z prośbą o podanie pełnych danych osobowych, o którym mowa w pkt 4, par. 2.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

 Innowacyjna gospodarka

Paczkomaty InPost

Stopka

Oferta zawarta na stronie nie jest ofertą w rozumieniu K.C.

Copyright © 2002-2017 Delta Optical
0.034279108047485