ZGŁOSZENIE NA LETNIĄ SZKOŁĘ MIKROSKOPOWĄ 2017

Tu możesz zgłosić chęć uczestnictwa w Letniej Szkole Mikroskopii 2017.
Prosimy o poprawne wypełnienie formularza. Każdą osobę należy rejestrować osobno.
Po wypełnieniu formularza zostanie w ciągu 2 dni przesłana na podany adres mailowy faktura proforma z danymi do przelewu.


Zgłoszenia można również dokonać na adres e-mail mikroskopy@deltaoptical.pl

Imię i nazwisko
Data urodzenia (DD-MM-RRRR)
Miejscowość
Telefon
Adres e-mail
» Jeśli wymagana jest faktura VAT, prosimy o wprowadzenie danych

» Na jakich mikroskopach i w jakich technikach Pan/Pani pracuje?

» W jakich obszarach zainteresowań Pań/Pani wykorzystuje mikroskopy – np. weterynaria, badanie krwi, laboratorium badawcze, laboratorium przemysłowe, botanika, mykologia, inne( proszę podać)?

» Zależy mi na podniesieniu kwalfikacji w zakresie
jasnego pola   Tak Nie
ciemnego pola  Tak Nie
kontrastu fazowego  Tak Nie
polaryzacji    Tak Nie
fluoroscencji  Tak Nie
» Oczekuję od Warsztatów

» Czy Uczestnik przywiezie swój laptop do zainstalowania programu Helicon Focus Pro oraz programów do obsługi cyfrowych kamer mikroskopowych?

Tak Nie

» Czy Uczestnik przywiezie swoją lustrzankę do podłączenia jej do mikroskopu?

Tak Nie

» Jeśli tak, to jaki model aparatu fotograficznego?

» Uwagi i propozycje Uczestnika w zakresie tematyki zajęć lub inne sugestie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DELTA OPTICAL G. Matosek, H. Matosek sp. j., Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki moich danych osobowych w celu organizacji Letniejsz Szkoły Mikroskopii Optycznej 2017. Poinformowano mnie o prawie dostępu do treści tych danych oraz do ich poprawiania.