Teleskop podczerwony- teleskop służący do rejestrowania obrazów ciał niebieskich w zakresie światła podczerwonego.

Celem stosowania takich teleskopów jest zarejestrowanie szczegółów niewidocznych w świetle widzialnym. Szczególnie teleskopy podczerwone wykorzystywane są do wykrywania kurczących się gwiazd, ponieważ najpierw wytwarzają promieniowanie termiczne, a dopiero potem widzialne.

Dużym utrudnieniem dla tych teleskopów jest ziemska atmosfera, ponieważ światło podczerwone jest skutecznie blokowane przez jej najniższe warstwy. Z tego powodu większość teleskopów podczerwonych znajduje się w przestrzeni kosmicznej lub wysoko w górach.
Kolejnym problemem jest fakt, że rejestratory obrazu podczerwonego powinny być schłodzone do temperatury bliskiej 0K, ponieważ wyższe temperatury powodują duże zakłócenia w ich działaniu

Najbardziej znanym tego typu teleskopem jest kosmiczny teleskop Jamesa Webba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosmiczny_Teleskop_Jamesa_Webba

który aktualnie wykorzystywany jest do obserwacji wczesnych stadiów ewolucji Wszechświata i rozwoju gwiazd na etapie ich formowania.