Laboratoria Przyszłości - Mikroskop i Teleskop

Z Delta Optical zrealizujesz rządowy program: Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań i rozwoju umiejętności praktycznych.

Program ten ma zapewnić wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami dedykowanymi do realizacji programu Laboratoria Przyszłości. Poznawanie świata począwszy od komórek i tkanek (pod mikroskopem), poprzez krajobrazy, aż do gwiazd (przez lornetki i teleskopy) rozwinie dziecięcą ciekawość świata i sprawi, że nauka stanie się fascynująca i przyjemna.
Aby ułatwić Państwu wybór pomocy dydaktycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości przygotowaliśmy dla Państwa dwie grupy produktów dostępne po kliknięciu w poniższe ikony:

 

Laboratoria Przyszłości mikroskopy z akcesoriami zdjęcie na zajęciach z dziećmi Laboratoria Przyszłości teleskopy astronomiczne dla edukacji

 

Sześć powodów dla których warto wybrać Delta Optical:

  1. Przygotowujemy oferty indywidualne, by jak najlepiej dopasować się do potrzeb Państwa szkoły i posiadanego budżetu

  2. Doradzamy, wyjaśniamy i pomagamy w wyborze

  3. Przygotowujemy kalkulację zestawów

  4. Udostępniamy dokumentację techniczną przez zakupem

  5. Oferujemy szkolenia z obsługi urządzeń.

  6. Przygotowaliśmy formularz zamówieniaZapoznaj się z prezentacja video naszej oferty sprzętu optycznego do Laboratoriów Przyszłości:

 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Które szkoły zostaną objęte programem laboratoria przyszłości?

W pierwszym etapie zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe (również polskie szkoły mieszczące się zagranicą) drugi etap obejmie szkoły podstawowe niepubliczne a następny szkoły ponadpodstawowe: licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły branżowe - to prawie 5 milionów uczniów, w blisko 20 000 szkołach i placówkach oświatowych.

Czy szkoły niepubliczne mogą przystąpić do programu?

Szkoły podstawowe niepubliczne mogą składać wnioski aby uczestniczyć w programie Laboratoria Przyszłości. Termin składania wniosków przez organy prowadzące daną placówkę, w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla szkół podstawowych niepublicznych upływa 31 maja 2022 roku.

Gdzie znajdę szkoły uczestniczące w programie?

Szkoły, które przystąpiły do programu Laboratoria Przyszłości można znaleźć tutaj.

Jaka jest podstawa prawna programu Laboratoria Przyszłości (paragraf, rozporządzenie)?

Uchwała nr 129 rady ministrów z dnia 29 września 2021 r w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "laboratoria przyszłości".
Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Podstawą prawną programu jest ustawa z dnia 31 marca 2020 ro zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem I zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.u2020 poz568.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jestem dyrektorem szkoły (nowa szkoła), czy mogę złożyć wniosek?

Termin składania wniosków do pierwszego etapu upłynął 30 listopada 2021 roku. Nie jest jeszcze znany termin drugiego etapu.

Gdzie znajdę katalog wyposażenia?

Katalog wyposażenia, w ramach programu Laboratoria Przyszłości, jest dostępny na stronie MEN pod tym adresem.
Katalog podzielony jest na wyposażenie podstawowe, wyposażenie stanowisk, narzędzia, robotyka, AGD, materiały eksploatacyjne, materiały video, pomoce projektowe oraz BHP.
W ramach laboratoriów przyszłości jest możliwy zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw kierunków STEAM czyli połącznie nauk: inżynierii, technologii, matematyki i przyrodniczych.

Czy jest potrzebny wkład własny na zakup sprzętu w ramach laboratoriów przyszłości?
Według rozporządzenia kancelarii prezesa rady ministrów, zakup sprzętu odbywa się bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Całość odbywa się we współpracy z centrum govtech w kancelarii prezesa rady ministrów. W ramach programu Laboratoria Przyszłości nowoczesny sprzęt dydaktyczny trafi do każdej szkoły podstawowej.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki programu Laboratoria Przyszłości dla szkół podstawowych? Jaki jest harmonogram?

Poniżej harmonogram programu:
15 września 2021 – rozpoczęcie konsultacji dotyczących katalogu wyposażenia,
30 września 2021 – zakończenie konsultacji,
Początek października 2021 – ogłoszenie finalnej wersji katalogu wyposażenia I rozpoczęcie zgłoszeń szkół samorządowych oraz organów prowadzących,
30 listopada 2021 – zamknięcie okna przyjmowania zgłoszeń szkół samorządowych,
31 grudnia 2021 – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie co najmniej 60% środków przyznanych w ramach wsparcia,
28 lutego 2022 – termin składania przez organy prowadzące informacji o wykorzystaniu wsparcia w 2021 roku,
31 marca 2022 – termin przekazania przez wojewodę zbiorczej informacji o wykorzystaniu wsparcia w 2021 roku,
kwiecień 2022 - rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń dla szkół niesamorządowych,
31 maja 2022 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń dla szkół niesamorządowych,
31 sierpnia 2022 – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie maksymalnie 40% środków przyznanych w ramach wsparcia,
1 września 2022 – ostateczny termin na dostarczenie wyposażenia laboratoriów przyszłości w życie wchodzi obowiązek posiadania wyposażenia podstawowego dla wszystkich szkół podstawowych,
30 czerwca 2023 - ostateczny termin na dostarczenie zamówionego wyposażenia Laboratoriów Przyszłości do szkół niesamorządowych,
30 czerwca 2023 - ostateczny termin na zaopatrzenie szkół samorządowych i niesamorządowych w wyposażenie z katalogu podstawowego Laboratoriów Przyszłości.

Jaka jest klasyfikacja budżetowa laboratorium przyszłości?

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu Laboratoria Przyszłości klasyfikujemy do działu oświata I wychowanie (801) oraz odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej stosowane dla publicznych szkół podstawowych ujęte w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 2 marca 2010 r., W sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów I rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dzu z 2014 rpoz1053, z późnzm.).

Gdzie mogę złożyć zapytanie ofertowe?

Kliknij tu

Gdzie znajdę więcej informacji o programie Laboratoria Przyszłości?

Więcej informacji o programie Laboratoria Przyszłości znajdziesz tutaj.


Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:

info@deltaoptical.pl


25-759-40-76