Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowych Osinach,
adres: ul.  Piękna 1, Nowe Osiny, 05-300 Mińsk Mazowiecki
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000784247,
NIP - 8222047012
T. 25 7860520
F. 25 7592995

Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz pomocy?

25 786 05 20 25 747 80 04
deltasklep@deltaoptical.pl