Luneta nie wino - wymiana

Regulamin Programu "Luneta nie wino z wiekiem nie robi się lepsza"

Lunety Delta Optical Titanium zawsze były produktami najwyższej jakości, cieszącymi się zasłużonym prestiżem także ze względu na wykorzystywane w nich najnowsze rozwiązania techniczne. Nasi klienci twierdzą, że wybór lunety z serii Titanium to wybór najlepszego sprzętu za rozsądną cenę. W ostatnich latach pojawiły się nowe rozwiązania zarówno techniczne jak i projektowe, które zdecydowaliśmy się zastosować w najnowszych modelach lunet Delta Optical Titanium. Są to między innymi:

  • nowoczesna konstrukcja lunet minimalizująca ich gabaryty

  • wysokiej jakości szkło HD zastosowane w większości lunet

  • szeroki zakres podświetlenia siatek celowniczych; dzięki temu użytkownik ma odpowiednie podświetlenie w nocy, wieczorem oraz w ciągu dnia;

  • egronomiczny i nowoczesny design

  • i wiele, wiele innych!


Chcielibyśmy, aby mogli Państwo korzystać z najnowszych rozwiązań zastosowanych w naszych lunetach. Aby ułatwić Państwu decyzję o zakupie nowej lunety Delta Optical Titanium gotowi jesteśmy przyjąć od Państwa w rozliczeniu kupioną wcześniej lunetę Delta Optical Titanium na poniższych warunkach.


1. Delta Optical oznacza Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy pod nr KRS 0000784247, NIP: 822-20-47-012.

2. Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest konsument zamieszkały w Polsce.

3. Aby skorzystać z programu "Luneta nie wino z wiekiem nie robi się lepsza" Klient złoży zamówienie na poniższym formularzu ("Zamówienie"). Zamówienie obejmować będzie:

a. określenie danych Klienta, w tym ewentualnie wskazanie adresu e-mail, którym klient chce się posługiwać w korespondencji z Delta Optical;

b. określenie modelu nowej lunety Delta Optical Titanium, którą Klient chce kupić od Delta Optical za cenę katalogową wskazaną na stronie DeltaOptical.pl, korzystanie z warunków programu "Luneta nie wino" wyklucza możliwość jednoczesnego skorzystania z innych promocji;

c. określenie modelu i daty nabycia używanej lunety Delta Optical Titanium, którą Klient chce sprzedać Delta Optical;

d. określenie sposobu zapłaty przez Klienta różnicy w cenie pomiędzy nową lunetą i używaną lunetą; oraz

e. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta dla celów związanych z wykonaniem niniejszej umowy oraz w celu dalszego ich wykorzystywania przez Delta Optical dla celów promocyjnych i marketingowych.

4. Klient wydrukuje wypełnione Zamówienie i własnoręcznie je podpisze, a następnie wyśle na swój koszt wraz z używaną lunetą na adres siedziby Delta Optical: ul. Piękna 1; Nowe Osiny 05-300 Mińsk Mazowiecki.

5. Delta Optical po dokonaniu oceny stanu technicznego lunety, zaproponuje Klientowi cenę jej zakupu, a następnie skontaktuje się z Klientem w sposób zasugerowany w formularzu.

6. Jeżeli Klient zaakceptuje cenę używanej lunety:

a. uzgodnienie to zostanie potwierdzone mailowo lub pisemnie przed wysłaniem nowej lunety

b. w zależności od treści Zamówienia:
 - Delta Optical wstrzyma się z wysłaniem nowej lunety do Klienta do momentu otrzymania zapłaty różnicy w cenie pomiędzy nową lunetą i używaną lunetą lub
- wyśle nową lunetę do Klienta za pobraniem;

7. W razie braku akceptacji Klienta co do ceny używanej lunety, Delta Optical prześle używaną lunetę kurierem do Klienta na jego koszt.

8. Delta Optical może również odmówić realizacji Zamówienia, jeśli model nowej lunety stanowiący przedmiot Zamówienia nie będzie dostępny w sklepie Delta Optical. W takiej sytuacji Delta Optical skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia innego modelu nowej lunety. Postanowienia punktów 6. – 8. Stosuje się odpowiednio.

9. Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży dotyczącej nowej lunety skutkuje również odstąpieniem od umowy sprzedaży dotyczącej używanej lunety. W takiej sytuacji, po otrzymaniu od Klienta zwrotu nowej lunety, Delta Optical prześle Klientowi używaną lunetę i różnicę w cenie pomiędzy nową lunetą i używaną lunetą.

10. Postanowienia Regulaminu Sklepu DeltaOptical.pl stosuje się odpowiednio do niniejszego Regulaminu.

 

Pobierz formularz zamówienia w formacie DOC (MS Word) lub PDF (Adobe Acrobat).

Wypełnij go i prześlij do nas mailem na adres info@deltaoptical.pl
lub pocztą tradycyjną na adres firmy lub faxem na nr (25) 759-29-95.

 

Formularz zamówienia (word)
Formularz zamówienia (pdf)

Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz pomocy?

25 786 05 20 25 747 80 04
deltasklep@deltaoptical.pl