LSMO 2018

Letnia Szkoła Mikroskopii Optycznej 2018
Teoria - Praktyka - Warsztaty
14-16 czerwca 2018

Letnia Szkoła Mikroskopii Optycznej 2018
Teoria - Praktyka - Warsztaty
14-16 czerwca 2018

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w organizowanych już po raz dziewiąty warsztatach mikroskopowych. Czerwcowa edycja warsztatów - Letnia Szkoła Mikroskopii Optycznej (LSMO 2018), jest adresowana do osób, które dopiero zdobywają doświadczenie w pracy z mikroskopem lub chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w obsłudze podstawowych parametrów mikroskopów, z zastosowaniem najpopularniejszych metod obserwacji. Celem warsztatów jest uzyskanie przez uczestników szerokiej wiedzy i biegłości w korzystaniu z mikroskopów biologicznych i stereoskopowych, poznanie metod cyfrowej akwizycji i obróbki obrazów, zdobycie nowego, praktycznego doświadczenia w mikroskopii, także poprzez wymianę informacji z innymi uczestnikami kursu. Swoje zaproszenie kierujemy szczególnie do nauczycieli i edukatorów, doktorantów, studentów, wielbicieli mikro i makrofotografii, osób przeprowadzających mikroskopowe badania krwi.

LSMO jest jedynym takim szkoleniem w Europie Centralnej, na którym, w przystępnej formie praktycznych warsztatów i wykładów, uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie mikroskopii optycznej, budowy mikroskopów oraz stosowania różnych technik obserwacji. Uczestnicy zapoznają się z parametrami szeregu mikroskopów, m.in. biologicznych, stereoskopowych, epifluorescencyjnych, polaryzacyjnych i metalograficznych. Poznają też zasady ich obsługi oraz różne techniki mikroskopowe, takie jak jasne pole, ciemne pole, kontrast fazowy czy polaryzacja. Zdobytą wiedzę Uczestnicy wykorzystają w praktyce, podczas zajęć warsztatowych.

LSMO pozwoli również na zapoznanie się z parametrami i bogatymi funkcjami cyfrowych kamer mikroskopowych oraz ich oprogramowania. Uczestnicy dowiedzą się jaką kamerę wybrać do konkretnych obserwacji, jakie są sposoby ich montażu w mikroskopach oraz jak efektywnie używać funkcji ich oprogramowania, np. do przeprowadzania pomiarów, czy składania obrazów z pomocą oprogramowania Helicon Focus. Pokazane też będą metody podstawowej obróbki zarejestrowanych obrazów oraz użycie urządzeń multimedialnych do ich prezentacji szerszemu gronu. Prosimy także o nadsyłanie propozycji tematów, które Państwa zdaniem powinny być poruszone w trakcie Letniej Szkoły Mikroskopii Optycznej.

Tak, jak w latach ubiegłych, zostanie przeprowadzony konkurs na najlepsze zdjęcie i film spod mikroskopu, najlepsze mikroskopowe zdjęcie trójwymiarowe.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: warsztatymikroskopowe@deltaoptical.pl

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Delta Optical.

Zobacz jak było na poprzednich warsztatach mikroskopowych!

Uczestnicy nauczą się rejestrować obrazy takie, jak te poniżej:

PROGRAM LSMO 2018

CZWARTEK, 14 czerwca 2018

 1. 10.00 – 10.15 - Przywitanie uczestników i otwarcie LSMO. Ogłoszenie konkursu fotograficznego.
 2. 10.15 – 11.00 - Wstęp do mikroskopii:
  1. „Z mikroskopem przez dzieje” - krótki rys historyczny mikroskopii.
  2. Budowa i działanie typowego mikroskopu biologicznego.
  3. Przegląd różnych rodzajów mikroskopów oraz ich zastosowanie w badaniach.
 3. 11.00 – 11.15 - Przerwa kawowa
 4. 11.15 – 12.15 - Podstawowe procedury w mikroskopowaniu oraz i ich wpływ na jakość uzyskiwanego obrazu. a. Metoda pracy przy różnych powiększeniach. b. Właściwe ustawianie kondensora. c. Czym jest przysłona polowa, jak się ją centruje. Oświetlenie metodą Koehlera.
 5. 12.15 - 13.00 - Wykonywanie prostych preparatów (wykorzystanie narzędzi preparacyjnych, mikrotomów).
 6. 13.00 - 14.00 - Obiad
 7. 14.00 - 15.00 - Podstawowe procedury pracy z kamerami - wykonywanie zdjęć i filmów, kontrola czasu ekspozycji i prawidłowego balansu bieli. - Praca uczestników ze sprzętem.
 8. 15.00 – 15.15 - Przerwa kawowa
 9. 15.15 – 16.15 - Obserwacja z zastosowaniem olejku immersyjnego. a. Immersja – zasada działania immersji w obserwacji mikroskopowej. Budowa i działanie obiektywu do immersji z przysłoną irysową. Proces nanoszenia olejku immersyjnego. Najważniejsze problemy techniczne przy pracy z immersją. b. Konserwacja optyki, utrzymywanie w czystości sprzętu mikroskopowego.
 10. 16.15 - 18.00 Praca uczestników ze sprzętem.

PIĄTEK, 15 czerwca 2018

 • 9.00 – 10.00 - Inne techniki obserwacji. Polaryzacja – zasady działania techniki polaryzacji. Budowa filtrów polaryzacyjnych (analizator i polaryzator) w przypadku prostej polaryzacji, a także omówienie mikroskopów polaryzacyjnych. Przykłady zastosowania praktycznego techniki polaryzacji w pracy z różnymi mikroskopami: biologicznymi, stereoskopowymi i innymi. Przygotowanie i obserwacja preparatów biologicznych, obserwacja szlifów skał i minerałów. (np. skamieniałe drewno, okrzemki w skałach, meteoryt i inne).
 • 10.00 – 11.00 - Ciemne pole – zasady działania mikroskopowej techniki ciemnego pola. Budowa kondensorów ciemnego pola (suchy i olejowy), specjalnych obiektywów 100x oraz metody montażu akcesoriów w mikroskopach. Przykłady zastosowania praktycznego techniki ciemnego pola suchego i olejowego w pracy z mikroskopem biologicznym, a także technika ciemnego pola w mikroskopie stereoskopowym. (np. obserwacja mikroorganizmów wodnych, grzybów, krwi i bakterii). Przygotowanie mikroskopu biologicznego, montaż specjalnego kondensora suchego, kondensora olejowego oraz specjalnego immersyjnego obiektywu planachromatycznego 100x z ruchomą przysłoną irysową do pracy w technice ciemnego pola. Praca na różnych modelach mikroskopów. Proces centrowania kondensorów, ustawianie prawidłowej wysokości kondensora, średnicy przysłony aperturowej obiektywu 100x do ciemnego pola, przysłony polowej oraz natężenia oświetlenia. Ćwiczenia praktyczne.
 • 11.00 – 11.30 - Przerwa kawowa.
 • 11.30 – 13.00 - Kontrast fazowy - zasady działania techniki kontrastu fazowego. Budowa kondensorów kontrastu fazowego (przesuwne i tarczowe), specjalnych obiektywów fazowych oraz metody montażu akcesoriów w mikroskopach. Przykłady zastosowania praktycznego techniki kontrastu fazowego w pracy z mikroskopem. (np. obserwacji mikroorganizmów wodnych, krwi). Przygotowanie mikroskopu, montaż specjalnego kondensora oraz obiektywów do pracy w technice kontrastu fazowego. Różne rozwiązania techniczne (uniwersalne kondensory tarczowe oraz kondensory przesuwne). Proces centrowania pierścieni fazowych a różne rozwiązania techniczne, ustawianie prawidłowej wysokości kondensora, średnicy przysłony polowej oraz natężenia oświetlenia. Ćwiczenia praktyczne.
 • 13.00 - 14.00 - Obiad.
 • 14.00 – 15.30 - Mikroskop stereoskopowy. Praca w świetle przechodzącym i odbitym. Polaryzacja. Ciemne pole.
 • 15.30 - 16.00 - Rejestracja obrazu mikroskopowego z wykorzystaniem lustrzanek.
 • 16.00 – 17.00 - Praca uczestników ze sprzętem.

SOBOTA, 16 czerwca 2018

 1. 9.00 – 11.00 - Cyfrowe kamery mikroskopowe – akwizycja, dokumentacja i obróbka obrazu spod mikroskopu.
  1. Wprowadzenie do kamer mikroskopowych - jak działają, jakie są ich parametry i jak dobierać je do mikroskopu i zastosowanej techniki mikroskopowej.
  2. Rodzaje kamer i ich funkcje.
  3. Ustawianie parametrów i wykorzystanie różnych funkcji kamer w różnych technikach mikroskopowych: jasnego pola, ciemnego pola, polaryzacji i kontrastu fazowego – warsztaty praktyczne.
 2. 11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa
 3. 11.15 – 13.00 - Kamery mikroskopowe – zaawansowane funkcje. a. Wykorzystanie bardziej zaawansowanych funkcji kamer DLT-Cam, wprowadzenie do programu Helicon Focus: mikropanoramy, składanie stosu obrazów (stacking), pomiary, edycja obrazu, modele 3D. b. Warsztaty praktyczne.
 4. 13.00 – 14.00 - Obiad.
 5. 14.00 – 15.00 - Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i zakończenie

LOKALIZACJA

Hotel LOGOS Warszawa
www.hotellogos.pl
Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379, Warszawa

KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w LSMO 2018 wynosi 800 zł brutto.
Przy rejestracji i opłacie do 30.03.2018 koszt uczestnictwa to 700 zł brutto.
Opłata obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • na czas warsztatów do dyspozycji uczestnika mikroskop i kamera mikroskopowa,
 • kawa i poczęstunek na przerwach kawowych (każdego dnia warsztatów),
 • obiad (każdego dnia warsztatów)

Opłata nie obejmuje noclegów.

Formularz rejestracyjny

Wszelkie zapytania odnośnie warsztatów prosimy kierować na adres: warsztatymikroskopowe@deltaoptical.pl lub telefonicznie Tel. 25 786 05 24

Dodaj komentarz

Pola oznaczone (*) są wymagane Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką prywatności.