PRACE KONKURSOWE ZGŁASZAMY PRZEZ PORTAL FACEBOOK, w komentarzu pod postem konkursowym:
https://www.facebook.com/Delta.Optical.Polska/photos/a.263234540375223/3327279510637362/?type=3&theater

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Rysunkowy Dzień Dziecka 2020”
2. Organizatorem konkursu Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Nowych Osinach (dawniej Delta Optical G. Matosek H. Matosek sp.j.), adres: ul. Piękna 1, Nowe Osiny, 05-300 Mińsk Mazowiecki
3. Konkurs rozpoczyna się 29 maja 2020 roku, a ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych to 3 czerwca 2020 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 5 czerwca 2020 roku.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem profilu na platformie facebook  www.facebook.com/Delta.Optical.Polska/
5. Konkurs skierowany jest do dzieci, bez ograniczeń oraz kategorii wiekowych.
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w dowolnym wieku, reprezentowane przez prawnych opiekunów.
2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej dowolną techniką (np. rysunek, praca malarska, kolaż, wyklejanka) na jeden z wybranych tematów: 
- „Logo Delta Optical”
- lub przez opublikowaną do samodzielnego wydruku kolorowankę (dostępna między innymi pod tym linkiem: https://cloud.deltaoptical.pl/index.php/s/UdZ5BFC8j3YIcMv/download
3. Dopuszczalna jest użycie technik cyfrowych w wyżej wymienionych zadaniach.
4. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.
5. Zgłoszenie pracy następuje poprzez publikację zdjęcia/skanu/zapisu cyfrowego pracy w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu www.facebook.com/Delta.Optical.Polska/.

§ 3

OCENA PRAC
1. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
2. Oceniana będzie: zgodność pracy z tematem, oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania.
3. Z racji na brak kategorii wiekowych poziom pracy będzie również oceniany przez pryzmat wieku uczestnika – dlatego, każdy, bez względu na wiek i umiejętności, ma szanse na wygraną.

§ 4

NAGRODY
1. Miejsce - zestaw klocków Lego CITY 60230
2. Miejsce - lornetka Delta Optical Voyager S w kolorze żółtym
3. Miejsce - książka "Pierwsze obserwacje astronomiczne"

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (nazwa profilu, oraz unikalny link Użytkownika portalu Facebook) przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.deltaoptical.pl oraz profilu www.facebook.com/Delta.Optical.Polska/

Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz pomocy?

25 786 05 20 25 747 80 04
deltasklep@deltaoptical.pl