Zapisy zamknięte. Zapraszamy na następne edycje.

REGISTRATION CLOSED. JOIN US FOR FUTURE EDITIONS.


Gen. dywizji Arkadiusz Szkutnik dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach objął honorowy patronat nad warsztatami DELTA LONG RANGE WEEKEND, 11-12 maja 2024 r.

 

Profesjonalnie przygotowane przedpole z ponad 160 stalowymi gongami do kalibru centralnego i bocznego zapłonu na dystansach od kilkudziesięciu do 1800 m.

 

PLAN WYDARZENIA

11.05.2024 – WARSZTATY DZIEŃ 1
7:45-8:30 – Rejestracja uczestników.
8:30-09:00 – Inauguracja Warsztatów. Omówienie organizacji, przebiegu warsztatów, warunków bezpieczeństwa oraz podział na grupy.
8:55-17:00 – Strzelania treningowe: Long Range Extreme, Advanced Long Range, Proficiency Test, Basic Long Range, Practical Rifle Shooting, Mid Range, PRS, .22LR Shooting.
13:00-13:45 – Przerwa od strzelań. W trakcie przerwy wykład Błażeja Domańskiego „Stacje pogodowe i kalkulatory balistyczne – praktyka stosowania” (około 1 godz) i czas na obiad.
17:00 – Zakończenie strzelań treningowych.

12.05.2024 – WARSZTATY DZIEŃ 2
7:45-8:30 – Rejestracja uczestników.
8:30-09:00 – Inauguracja Warsztatów. Omówienie organizacji, przebiegu warsztatów, warunków bezpieczeństwa oraz podział na grupy.
9:00-17:00 – Strzelania treningowe: Long Range Extreme, Advanced Long Range, Proficiency Test, Basic Long Range, Practical Rifle Shooting, Mid Range, PRS, .22LR Shooting.
13:00-13:45 – Przerwa od strzelań. W trakcie przerwy wykład Błażeja Domańskiego „Stacje pogodowe i kalkulatory balistyczne – praktyka stosowania” (około 1 godz) i czas na obiad.
17:00 – Zakończenie strzelań treningowych

Zapewniamy:

 • instruktorów o światowej renomie;
 • wodę pitną;
 • opiekę medyczną;
 • płatny catering w godzinach 10-14 (ciepłe i zimne dania)

Należy zabrać:

 • dokument potwierdzający tożsamość wykorzystany w procesie rejestracji;
 • legitymacje posiadacza broni;
 • matę strzelecką;
 • ochronniki słuchu;
 • dwójnóg do karabinu lub poduszkę strzelecką;
 • flagę bezpieczeństwa;
 • płaszcz przeciwdeszczowy;
 • zapas amunicji (sugerujemy 100szt. na jednostkę broni).

Jak dojechać:

Wjazd na teren poligonu WITU główną bramą od ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 7.

PINEZKA GOOGLE MAPS - GŁÓWNA BRAMA

Dojazd od głównej bramy do strzelnicy:

 

Cena za jeden dzień warsztatów:

 • 400 zł
 • 300 zł dla uczestników posiadających lunetę DELTA
 • 300 zł dla użytkowników kalibru .22LR (boczny zapłon)

 

 

Główne informacje

Nasi instruktorzy cieszą się światową renomą i prowadzą warsztaty na różnych poziomach zaawansowania. Na strzelnicy będą przygotowane stalowe gongi na różnych dystansach, od 100 m do 1800 m.

 

Co możesz się nauczyć na warsztatach:

 • Jak prawidłowo wykorzystywać celownik i karabin
 • Porady dotyczące strzelania pod presją czasu
 • Możliwość przetestowania najnowszych celowników DELTA

 

Poznaj najlepszych

W trakcie warsztatów będziemy mieli gości, takich jak Przemysław Wójtowicz, najskuteczniejszy polski snajper i weteran z Afganistanu, który podzieli się swoimi doświadczeniami. Będzie również możliwość zdobycia podpisanej książki "Snajper wchodzi pierwszy" oraz spotkania z Wojciechem Jagielskim, założycielem Ośrodka Szkolenia Strzelców Wyborowych w Toruniu, który podzieli się najnowszymi informacjami dotyczącymi szkolenia strzeleckiego.

 

Stalowe gongi DELTA to:

 • Różne rozmiary i poziomy trudności
 • Tworzenie "mapy balistycznej" karabinu na różnych odległościach (400 m/500 m/700 m)
 • Natychmiastowe potwierdzenie trafienia/nietrafienia
 • Praca z uwzględnieniem wpływu wiatru

 

Szczegóły:

 • Strzelectwo precyzyjne
 • Strzelectwo Extreme Long Range
 • Strzelectwo taktyczne
 • PRS z wymuszeniem różnych pozycji strzeleckich
 • Użycie amunicji .22 LR o bocznym zapłonie dla taniego treningu

 

Test umiejętności Thomasa Hauglanda

Na warsztatach będzie dostępny test umiejętności długodystansowych autorstwa Thomasa Hauglanda, który pozwoli Ci przetestować swoje umiejętności na odległości ponad 500 m na prostych zasadach: 1 cel, 1 próba, 1 kula, 1 minuta.

Regulamin warsztatów 

Delta Long Range Weekend w dniach 11-12.05.2024 (dalej: „Warsztaty”)
Organizator: Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Nowych Osinach, ul. Piękna 1, 05-300 Nowe Osiny KRS: 0000784247, NIP: 8222047012 (dalej ”DO” lub ”Administrator”).

Przystępując do udziału w Warsztatach każdy ich uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptuje określone w nim warunki udziału w Warsztatach. 

WYTYCZNE ORGANIZATORA 

 1. Organizator apeluje o profesjonalne podejście do realizacji zagadnień ogniowych. Szczególny nacisk stawia się na warunki bezpieczeństwa oraz wysoką dyscyplinę. 
 2. Realizację zagadnień Organizator poleca rozłożyć w czasie tak aby maksymalnie wykorzystać zmieniające się warunki pogodowe, kierunek oraz siłę wiatru. 
 3. Organizator poleca aby postępować dokładnie z każdym zagadnieniem prowadzonym przez instruktorów oraz wybrać interesujące ścieżki wg własnych potrzeb. 
 4. Doraźnie oraz w zależności od potrzeb organizowana będzie przerwa na serwis celów stalowych (malowanie – 10min), przerwa na omówienie zagadnień prze instruktorów 10-15min, przerwa na wspólny obiad, kawę oraz herbatę. 
 5. Organizator proponuje strzelanie w parach: strzelec i obserwator. Znacznie usprawni to osiąganie zamierzonych dystansów, usprawni komunikację między prowadzącymi strzelanie a strzelającymi. 
 6. W uzasadnionych przypadkach tj. awaria broni, brak możliwości osiągnięcia zamierzonych celów treningowych z przyczyn niezależnych – Organizator bierze pod uwagę dopuszczenie uczestnika do kolejnego dnia warsztatów nieodpłatnie. 
 7. Organizator bierze pod uwagę dopuszczenie uczestnika do kolejnego dnia warsztatów odpłatnie jeżeli zdecyduje się w pierwszym dniu warsztatów i zgłasza chęć uczestnictwa w dniu drugim. 
 8. Organizator nie zapewnia broni i amunicji obiektowej. Zalecana ilość amunicji 50-100szt. 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

 1. Każdą broń należy traktować jak załadowaną; 
 2. Lufę kierujemy tylko i wyłącznie w kierunku celu, gdy zamierzamy prowadzić świadomy ogień celowany; 
 3. Każdorazowo przed oddaniem sprawdzamy otoczenie celem uniknięcia postrzału; 
 4. Palec ma kontakt z językiem spustowym broni tylko w momencie oddawania celowanego i świadomego strzału.

Ponadto: 

Zabrania się strzelać: 

 1. z broni technicznie niesprawnej; 
 2. niesprawną amunicją oraz amunicją której użycie jest zabronione np. szczególnie niebezpieczną, zapalającą itd; 
 3. poza wyznaczony pas ognia strzelnicy, który zostanie omówiony na miejscu przez prowadzącego strzelanie; 
 4. do urządzeń i innych przedmiotów nie stanowiących celów (tarcz gongów). 

Strzelanie bezwzględnie przerywa się samodzielnie lub na sygnał prowadzącego strzelanie, w przypadku: 

 1. pojawienia się przed strzelającymi ludzi, sprzętu czy zwierząt; 
 2. padania pocisków poza wyznaczony pas ognia; 
 3. utraty orientacji w terenie przez strzelającego; 
 4. powstania pożaru; 
 5. gdy naruszone zostaną warunki bezpieczeństwa; 
 6. na sygnał prowadzącego strzelanie. 

WARUNKI DODATKOWE 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia uczestnictwa w warsztatach osobom stwarzającym zagrożenie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo nałożenia „czasowej kary taktycznej” na uczestnika za brak dyscypliny podczas warsztatów.
 3. Każdy uczestnik obowiązkowo zobligowany jest posiadać: Ochronniki słuchu oraz okulary ochronne.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WARSZTATÓW

 1. Przystępując do uczestnictwa w Warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i publikację jego wizerunku utrwalonego podczas Warsztatów w postaci zdjęć i filmów w celu promocji Organizatora na stronach/portalach/profilach/kontach/kanałach internetowych i społecznościowych Delta Optical oraz w materiałach drukowanych. Zgoda może zostać cofnięta po upływie 1 roku.
 2. Organizator nie będzie przetwarzał wykonanych podczas Warsztatów zdjęć i filmów specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator będzie wykorzystywał wykonane podczas Warsztatów zdjęcia i filmy do relacjonowania Warsztatów na stronach/portalach/profilach/kontach/kanałach internetowych i społecznościowych Delta Optical oraz w materiałach drukowanych. Wykorzystanie utrwalonego w ten sposób wizerunku Uczestnika  na potrzeby relacji i informowania o wydarzeniu w postaci zorganizowanych przez Delta Optical Warsztatów i promocji Organizatora ma podstawę w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)). 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DELTA OPTICAL SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000784247, NIP: 8222047012, REGON: 712386072)
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania zawodów sportowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązku podatkowego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora: Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Nowych Osinach, Piękna 1, 05-300 Nowe Osiny.
 4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją zawodów, czyli przez okres 3 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 6. Ma Pani/Pan prawo:
  1. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  3. do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;
  4. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi udział w zawodach sportowych.

 

 

 

Maj. Gen. Arkadiusz Szkutnik, commander of the 18th Mechanized Division named after Gen. Tadeusz Buk in Siedlce, has taken on the honorary patronage of the DELTA LONG RANGE WEEKEND, May 11-12, 2024

Professionally prepared firing line with over 160 steel gongs for centerfire and rimfire calibers at distances ranging from several dozen to 1800 meters.

 

 

EVENT SCHEDULE

11.05.2024 – DAY 1

7:45-8:30 – Participant registration.
8:30-09:00 – Event opening. Discussion of organization, course of the training, safety conditions, and group assignments.
8:55-17:00 – Training shooting: Long Range Extreme, Advanced Long Range, Proficiency Test, Basic Long Range, Practical Rifle Shooting, Mid Range, PRS, .22LR Shooting.
13:00-13:45 – Break from shooting. During the break, a lecture by Błażej Domański 'Weather Stations and Ballistic Calculators - Practical Applications' (about 1 hour) and time for lunch.

17:00 – End of training.

12.05.2024 – DAY 2 

7:45-8:30 – Participant registration.
8:30-09:00 – Event opening. Discussion of organization, course of the training, safety conditions, and group assignments.
9:00-17:00 – Training shooting: Long Range Extreme, Advanced Long Range, Proficiency Test, Basic Long Range, Practical Rifle Shooting, Mid Range, PRS, .22LR Shooting.
13:00-13:45 – Break from shooting. During the break, a lecture by Błażej Domański 'Weather Stations and Ballistic Calculators - Practical Applications' (about 1 hour) and time for lunch.

17:00 – End of training.

We provide:

 • World-renowned instructors;
 • Drinking water;
 • Medical care;
 • Paid catering from 10:00-14:00 (hot and cold dishes).

Participants should bring:

 • Identity document used in the registration process;
 • Firearm license;
 • Shooting mat;
 • Hearing protection;
 • Bipod for the rifle or shooting bag;
 • Safety flag;
 • Raincoat;
 • Spare ammunition (we suggest 100 rounds per firearm unit).

How to get there:

Enter the WITU firing range through the main gate at Prymasa Stefana Wyszyńskiego Street no. 7.

GOOGLE MAPS PIN - MAIN GATE

Access from the main gate to the shooting range:

 

DLRW Terms and Conditions

Delta Long Range Weekend on May 11-12, 2024 (hereinafter: "DLRW")

Organizer: Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. with its registered office in Nowe Osiny, Piękna 1, 05-300 Nowe Osiny, KRS: 0000784247, NIP: 8222047012 (hereinafter "DO" or "Administrator").

By participating in the DLRW, each participant confirms that they have read these Regulations and accept the conditions of participation in the DLRW specified herein.

ORGANIZER'S GUIDELINES

 1. The Organizer appeals for a professional approach to the implementation of shooting issues. Special emphasis is placed on safety conditions and high discipline.
 2. The implementation of the topics is recommended to be spread over time to maximize the use of changing weather conditions, direction, and strength of the wind.
 3. The Organizer recommends thoroughly dealing with each topic conducted by instructors and choosing interesting paths according to individual needs.
 4. Ad hoc and depending on the needs, breaks will be organized for the service of steel targets (painting – 10min), a break for discussion of topics by instructors 10-15min, a break for a joint lunch, coffee, and tea.
 5. The Organizer suggests shooting in pairs: shooter and observer. This will significantly improve achieving the intended distances and enhance communication between the instructors and the shooters.
 6. In justified cases, i.e., weapon failure, inability to achieve intended training goals due to independent reasons – the Organizer considers allowing the participant to attend the next day of the DLRW free of charge.
 7. The Organizer considers allowing the participant to attend the next day of the DLRW for a fee if they decide on the first day of the DLRW and express the desire to participate on the second day.
 8. The Organizer does not provide weapons and ammunition. Recommended amount of ammunition: 50-100 pcs.

SAFETY CONDITIONS

 1. Treat every weapon as if it were loaded;
 2. Only direct the barrel towards the target when intending to fire deliberately;
 3. Always check the surroundings before shooting to avoid accidental injury;
 4. The finger should only contact the trigger when making a deliberate and targeted shot.

Furthermore:

It is forbidden to shoot:

 1. with a faulty weapon;
 2. with faulty ammunition or ammunition whose use is prohibited, e.g., particularly dangerous, incendiary, etc.;
 3. outside the designated firing range of the shooting range, which will be discussed on-site by the instructor;
 4. at devices and other objects that are not targets (gong targets).

Shooting must be independently stopped or upon the signal of the instructor, in case of:

 1. the appearance of people, equipment, or animals in front of the shooters;
 2. bullets falling outside the designated firing range;
 3. loss of orientation in the terrain by the shooter;
 4. the outbreak of fire;
 5. if safety conditions are violated;
 6. on the signal of the instructor.

ADDITIONAL CONDITIONS

 1. The Organizer reserves the right to prevent participation in the DLRW of persons posing a threat.
 2. The Organizer reserves the right to impose a "temporary tactical penalty" on a participant for lack of discipline during the DLRW.
 3. Each participant is obliged to have ear protection and protective glasses.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION OF THE DLRW

 1. By participating in the DLRW, the Participant agrees to the free use and publication of their image captured during the DLRW in the form of photos and videos for the promotion of the Organizer on websites/portals/profiles/accounts/channels of Delta Optical and in printed materials. Consent can be withdrawn after 1 year.
 2. The Organizer will not process the photos and videos taken during the DLRW with special technical methods that allow for the unambiguous identification of an individual or confirmation of their identity.
 3. The Participant acknowledges that the Organizer will use the photos and videos taken during the DLRW to report on the DLRW on websites/portals/profiles/accounts/channels of Delta Optical and in printed materials. The use of the Participant's image captured in this way for the purposes of reporting and informing about the event in the form of workshops organized by Delta Optical and the promotion of the Organizer is based on the legitimate interest of the Organizer (the processing basis from Article 6(1)(f) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC ("GDPR")).

Information clause on personal data processing

 1. The Administrator of your personal data is Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000784247, NIP: 8222047012, REGON: 712386072)
 2. Your personal data will be processed for the purpose of organizing, conducting, and documenting sports competitions based on the legitimate interest of the administrator in connection with Art. 6(1)(f) GDPR and to fulfill the tax obligation in connection with Art. 6(1)(c) GDPR.
 3. The recipients of your personal data will only be entities authorized to obtain personal data based on legal provisions and entities processing, performing services for the administrator: Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. based in Nowe Osiny, Piękna 1, 05-300 Nowe Osiny
 4. Your personal data provided in the registration form will be stored for the period in which claims related to the organization of competitions may arise, i.e., for 3 years from the end of the year in which the competitions were conducted. Additionally, data resulting from the payment of the entry fee will be stored for the time resulting from tax obligations, 5 years from the end of the calendar year in which the tax payment deadline expired.
 5. The personal data provided by you will not be used for decisions based on automated processing, including profiling, nor will it be transferred to a third country (outside the European Union, Iceland, Norway, and Liechtenstein) or international organization.
 6. You have the right to:
  1. access your data and receive a copy of it;
  2. correct (amend) your data if it is incorrect or outdated,
  3. request the deletion of personal data, in cases provided for by law;
  4. request restriction or object to data processing, in cases provided for by law;
  5. file a complaint to the President of the Personal Data Protection Office (ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw) in case of improper processing of your personal data.
 7. Providing your personal data is voluntary, but failure to provide it will prevent participation in sports competitions.