Baner


Międzynarodowy
Dzień Astronomii 2022– podziel się pasją

Podziel się astronomiczną pasją i świętuj z Delta Optical Międzynarodowy Dzień Astronomii.

Zapraszamy wszystkich miłośników astronomii do podzielenia się pasja ze wszystkimi ludźmi ciekawymi kosmosu. Jeżeli chcesz zarażać astronomią zorganizuj z nami 1 października 2022 obserwacje w swojej okolicy i pokażmy wszystkim ciekawym świata piękno nocnego nieba.


Jak to zrobić? Bardzo prosto:

 1. Poprzez poniższy formularz wskaż nam miejsce gdzie chcesz udostępnić swój teleskop. https://deltaoptical.pl/surveys/answer/6

 2. Dodaj wskazówki jak dotrzeć na miejsce obserwacji.

 3. Podaj w formularzu godziny w jakich zamierzasz prowadzić obserwacje.

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy, a my udostępnimy Twoje miejsce obserwacji wszystkim chętnym na podziwianie piękna nocnego nieba na mapie pól obserwacyjnych Międzynarodowego Dnia Astronomii 2022.

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się z nami:

dzien.astronomii@deltaoptical.pl tel 25 786 05 20

Do zobaczenia przy teleskopie w Międzynarodowym Dniu Astronomii 2022! Listę miejsc obserwacji znajdziesz na https://deltaoptical.pl/miedzynarodowy-dzien-astronomii-z-delta-optical

Ochrona danych osobowych
administratorem danych osobowych uczestnika jest:
Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

 • dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu realizacji wydarzenia pod nazwą Międzynarodowy Dzień Astronomii 2022

 • podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do organizacji imprezy, jak również realizacji innych uprawnień i obowiązków umownych,

 • dane osobowe uczestnika przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usługi, a następnie na wypadek roszczeń wobec administratora, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa,

 • dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom biorącym udział w organizacji wydarzenia

 • organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,

 • uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, a także przeniesienie do innego administratora,

 • dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po wysłaniu odpowiedniego żądania na adres: daneosobowe@deltaoptical.pl,

 • uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.